Regulamin

Korzystanie z usług Salonu równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją warunków regulaminu.

§ 1

Umawianie wizyt

 1. Terminy wizyt ustalane są telefonicznie pod nr telefonu 515 961 970 lub osobiście w Salonie.

2.W razie z rezygnacji z wizyty prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms najlepiej z jednodniowym wyprzedzeniem – to pozwoli na nowo zorganizować dzień.

3.Salon zastrzega sobie prawo do telefonicznego przypomnienia o wizycie.

4.Prosimy o punktualne przyprowadzenie pupila na umówioną wizytę.

5.W trakcie umawiania wizyty prosimy o poinformowanie Salonu o ewentualnych chorobach pupila, agresywności oraz o stanie szaty.

6.Jeżeli jest to pierwsza wizyta psa w Salonie, prosimy o tym uprzedzić przy umawianiu wizyty w celu rezerwacji większej ilości czasu dla Państwa pupila. Salon nie zaleca wykonywania pełnej usługi strzyżenia u piesków poniżej 6 m-ca życia. Pieski w tym wieku są energiczne, ruchliwe i czas wizyty mógłby negatywnie wpłynąć na ich zachowanie w trakcie późniejszych wizyt.

7.Psy posiadające zaraźliwe choroby nie będą obsługiwane w Salonie.

§ 2

Przygotowanie do wizyty

 1. Proszę o niekarmienie podopiecznych przed wizytą.

 2. Dla komfortu psich milusińskich, proszę o wyspacerowanie ich przed wizytą, najlepiej z załatwieniem ich potrzeb fizjologicznych. Dla piesków energicznych przyda się dłuższy spacer, tak by pies mógł wybawić się do woli, a dzięki temu spokojniej odbyć spotkanie z fryzjerem.

 3. Przed zabiegiem trymowania pies nie powinien być kąpany przez około 2 tygodnie.

 4. Powierzając psa groomerowi, prosimy przekazać informacje o stanie jego zdrowia (alergie, choroby skórne, choroby narządów ruchu, zaburzenia neurologiczne), stanie jego sierści, ewentualnych alergiach na środki chemiczne i smakołyki. Salon nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa w wyniku zatajenia przez właściciela istnienia choroby.

§ 3

Wizyta w salonie

 1. Podczas zabiegów nie są stosowane środki odurzające i usypiające.

 2. W Salonie stosowane są sprawdzone kosmetyki renomowanych firm.

 3. Dla ułatwienia pracy groomera i skrócenia czasu wykonywanej usługi preferujemy, by psy strzyżone były bez obecności właściciela. Pod nieobecność właściciela pies jest spokojniejszy i współpracuje groomerem. Wyjątkiem są pieski z tzw. lękiem separacyjnym, u których obecność właściciela jest obowiązkowa.

 4. Salon stara się zachować najwyższe środki bezpieczeństwa dla zwierząt,

 5. Za rozczesywanie kołtunów Salon nalicza dodatkową opłatę w wysokości około 15 zł za 15 min. Oczywiście właściciel decyduje czy kołtuny są do usunięcia czy też do rozczesania. W przypadku wycięcia kołtunów Salon nie nalicza opłat.

 6. Psy cierpiące na zaraźliwe choroby nie będą obsługiwane w Salonie.

 7. Właściciel jest zobowiązany do przekazania informacji o usposobieniu psa, jego niespokojnym lub agresywnym zachowaniu oraz o przebiegu wcześniejszych wizyt.

 8. W przypadku agresywnego zachowania pies musi być zabezpieczony kagańcem. W przypadku, gdy pies nadal nie pozwala się opanować, Salon rezygnuje z dalszego wykonywania usługi.

 9. Psy stare, chore, bojaźliwe oraz o niezrównoważonym charakterze strzyżone są wyłącznie na żądanie właściciela i na jego odpowiedzialność, wymagane jest podpisanie przez właściciela/opiekuna psa dodatkowej klauzuli o „wzięciu na siebie odpowiedzialności za psa podczas pobytu w Salonie”.

 10. W razie dotkliwego ugryzienia groomera, właściciel jest zobowiązany dopłacić 100%  kosztów wizyty oraz groomer ma prawo do przerwania wykonywania usługi. Pobieramy wtedy pełną opłatę za usługę powiększoną o koszty związane z ugryzieniem (leki, opatrunki , wizyty lekarskie)

 11. W przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas wykonywania usług, pracownik Salonu ma prawo do skorzystania z konsultacji z lekarzem weterynarii. Koszt niezbędnych wskazanych przez lekarza zabiegów ponosi Salon.

 12. W razie niepełnej satysfakcji gwarantujemy bezpłatne dokonanie poprawek – jeżeli będzie taka możliwość bezpośrednio po wizycie lub  w ustalonym terminie. Reklamacji można dokonywać maksymalnie w terminie dwóch dni od wykonania usługi.

§ 4

Odbiór pupila

 1. Prosimy o punktualny odbiór psa zgodnie z informacją uzyskaną w Salonie, w wyjątkowych przypadkach jest możliwość zostawienia pieska po wcześniejszym poinformowaniu nas o tym fakcie.

 2. Po wizycie pies zostaje wydany osobie, która go dostarczyła do Salonu lub osobie osobiście przez nią wskazanej.

§ 5

Informacje dodatkowe

 1. Stanowiska pracy są zawsze dokładnie czyszczone po każdej wizycie. Sprzęt używany do pielęgnacji jest każdorazowo odkażany w specjalistycznym urządzeniu.

 2. Podczas wizyt z dojazdem do domu do usługi doliczana jest dodatkowa opłata wynikająca z kosztów dojazdu groomera. Opłata naliczana jest w zależności od ilości kilometrów (około 1 zł za km).

 3. Ceny usług dostosowywane są indywidualnie w Salonie, po obejrzeniu pupila oraz ocenie jakiego nakładu pracy wymaga jego włos. Telefonicznie podajemy jedynie orientacyjny koszt, który może ulec zmianie.

 4. Salon nie zaleca wykonywania pełnej usługi strzyżenia u piesków poniżej 6 m-ca życia. W przypadku tak młodych piesków Salon oferuje kosmetykę pyszczka, łapek itp.

 5. Korzystając z usług salonu wyrażają Państwo zgodę na używanie wizerunku pupila w celach reklamowych.

 6. Za obecność pasożytów takich jak pchły, kleszcze, która wyjdzie na jaw w trakcie wizyty, pobiera się dodatkowa opłatę.

 7. Jeżeli konieczne są zabiegi dodatkowe np. usuwanie kleszczy, są one wykonywane obligatoryjnie, bez uprzedniego powiadomienia właściciela.

 8. W trakcie usługi, jeśli właściciel zdecyduje się towarzyszyć pupilowi w salonie, nie powinien on podchodzić do stołu, rozpraszać uwagi psa. Pracujemy przy użyciu ostrych narzędzi, co stwarza ryzyko skaleczenia zwierzęcia. Jeśli groomer nie poprosi właściciela o pomoc, oznacza to, że nie jest ona konieczna. Zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia właściciela z salonu, jeśli jego obecność za bardzo dekoncentruje psa.